Ogłoszenia Parafialne

I n t e n c j e    m s z a l n e

Poniedziałek 12. 11. ‘18wsp. św. Jozafata, B. i M. (KANCELARIA PARAFIALNA NIECZYNNA)

      Msza święta godz. 1700 + Helenę Szymańską, z rodziny Dobrzyńskich i Nygów

Wtorek 13. 11. ‘18 – wsp. świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, Pierwszych Męczenników –                                     miesięczne wspomnienie św. Jana Pawła II godzina 1630oraz modlitwa w int. Trzeźwości

     Msza święta godz. 1700 + Jana Wójcika 10/12pp.

Środa 14. 11. ‘18 dzień powszedni

     Msza święta godz. 1630 + Mariannę Cieloch 10/13pp

     Msza święta godz. 1700 + Mariusza Malinowskiego 1/15pp

Czwartek 15. 11. ’18 dzień powszedni

     Msza święta godz. 1700 + Janinę Wydrzyńską 8/10pp

     Msza święta godz. 1730 + Mariana Romana Jackowskiego 3/12pp

Piątek 16. 11. ’18 dzień powszedni

     Msza święta godz. 1700 + Sławomira Święconek 9/16pp

Sobota 17.  11. ’18 – wsp. św. Elżbiety Węgierskiej

     Msza święta godz. 1700 + Mariannę i Zdzisława Stańczak

NIEDZIELA  18. 11. ’18 – Trzydziesta Trzecia Niedziela Zwykła

   Msza święta godz.  830  + Wiesława i Stanisława Kopczyńskich

     Msza święta godz. 1030 (Konopki) + Janinę i Mariana Kowalskich

      Msza święta godz. 1200  w int. parafian

Ogłoszenia

Wprowadzenie relikwii św. Jana Pawła II

  • Pan Jezus, chwaląc gest ubogiej wdowy, zachęca nas do większej ufności w Bożą Opatrzność. Wszyscy jesteśmy w ręku Pana Boga i musimy uczyć się na co dzień coraz większego zaufania do Niego. Zaufanie do Pana Boga powinno wyrażać się nie tylko w wymiarze indywidualnym, ale także rodzinnym i wspólnotowym. Jako jeden naród powinniśmy też wciąż bardziej dziękować Panu Bogu i ufać Jego Opatrzności.
  • Święto stulecia odzyskania niepodległości naszej Ojczyzny skłania nas do wyrażenia wielkiego dziękczynienia Panu Bogu za Jego opiekę nad Polską i jednocześnie do dalszej wytrwałej modlitwy za Ojczyznę.
  • W poniedziałek kancelaria parafialna nieczynna.
  • Msza święta z udziałem dzieci w niedzielę 25 listopada o godzinie 1200, zapraszam.
  • Spotkanie dzieci i rodziców do I Komunii Świętej oraz Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego za tydzień 18 listopada po Mszy świętej o godzinie 830.
  • Niech Pan Jezus otacza swoją opieką solenizantów i jubilatów rozpoczynającego się tygodnia.