Ogłoszenia Parafialne

I n t e n c j e    m s z a l n e

I n t e n c j e    m s z a l n e

Poniedziałek 10. 12. ‘18dzień powszedni

      Msza święta godz. 1700 + Janinę Wydrzyńską ost.

Wtorek 11. 12. ‘18 – dzień powszedni

     Msza święta godz. 1700 + Czesława Białobrzeskiego 5/9pp

Środa 12. 12. ‘18 dzień powszedni

     Msza święta godz. 1700 + Anastazję Wiloch  6/8pp

Czwartek 13. 12. ’18 wsp. św. Łucji, Dz. i M. – dzień modlitw do św. Jana Pawła II w int. Trzeźwości.

     Msza święta godz. 1700 + Barbarę Grudzień 3/8pp

Piątek 14. 12. ’18 wsp. św. Jana od Krzyża, P. DK. – Rekolekcje

     Msza święta godz. 1000 +

     Msza święta godz. 1700 (Konopki) + Michalinę, Wacława i Henryka Grochalskich

     Msza święta godz. 1830 + Krystynę Liberadzką

Sobota 15.  12. ’18 – dzień powszedni– Rekolekcje

     Msza święta godz.   900 + Tadeusza Kurzynka 6/12pp

     Msza święta godz. 1100 + Mariannę Linke – 17 r. śm.

     Msza święta godz. 1700 (Konopki) + Stefana Marciniaka 11 r. śm.

     Msza święta godz. 1830 + Janinę, Zygmunta i Krzysztofa Kaca

NIEDZIELA  16. 12. ’18 – Trzecia Niedziela ADWENTU – Rekolekcje

   Msza święta godz.  830  + Rodziców Zofię, Józefa i dziadków Kurzynków

     Msza święta godz. 1030 (Konopki) + Eligiusza Rejniak – 12 r. śm.

      Msza święta godz. 1200  w int. parafian                                                                                            

Ogłoszenia

Wprowadzenie relikwii św. Jana Pawła II

  • Usłyszane w dzisiejszej Ewangelii wezwanie św. Jana Chrzciciela, aby przygotować drogę Panu przynagla nas do gorliwego wykorzystania czasu Adwentu.
  • Msze Święte roratne sprawowane są w naszym kościele w Poniedziałki, Środy i Soboty. Zachęcamy do przyniesienia tradycyjnych lampionów.
  • Szczególnym wydarzeniem na drodze adwentowego oczekiwania będą rozpoczynające się w piątek 14 XII rekolekcje parafialne. Tegoroczne nauki wygłosi O. Waldemar Linke. Oto program rekolekcyjny:

Rekolekcje ADWENTOWE  14-15-16 grudnia 2018 r.

Piątek 15. 12. ’18 – dzień powszedni – I dzień REKOLEKCJI

   850 – Nabożeństwo Rekolekcyjne dla uczniów SP w Morawach

 1000  – Msza święta z nauką rekolekcyjną dla wszystkich

 1130 – Nabożeństwo Rekolekcyjne dla uczniów SP w Stupsku

1700(Konopki) Msza święta z nauką rekolekcyjną dla wszystkich

 1830  Msza święta z nauką rekolekcyjną dla wszystkich

Sobota 16. 12. ’18 – dzień powszedni – II dzień REKOLEKCJI

       900  – Msza święta z nauką rekolekcyjną dla wszystkich

1100 – Msza święta z nauką rekolekcyjną dla dzieci

1700(Konopki) Msza święta z nauką rekolekcyjną dla wszystkich

1830 – Msza święta z nauką rekolekcyjną dla wszystkich

NIEDZIELA  17. 12. ’18 – Trzecia Niedziela Adwentu

   830  – Msza święta z nauką rekolekcyjną dla wszystkich

  1030 (Konopki) – Msza święta z nauką rekolekcyjną dla wszystkich

  1200  –  Msza święta z nauką rekolekcyjną dla dzieci i dorosłych

 

Spowiedź: w piątek i sobotę podczas wszystkich spotkań rekolekcyjnych.

 

 

  • Zbiórka ministrantów i kandydatów we wtorek o godzinie 1600.
  • Bóg zapłać za osobistą i wspólnotową modlitwę oraz złożone ofiary jako wyraz łączności z Kościołem na Wschodzie.
  • W tym tygodniu w czwartek przypada kolejna rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Zapraszam do modlitwy w intencji Ojczyzny.
  • Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.
  • Dziękuję za ofiary złożone na obrazy: Zofii Przybyłkowicz, Krystynie Cieślak, Annie Bucholskiej, Krystynie i Marcinowi Kaca, Jadwidze i Jerzemu Obrębskim, Alicji Cichockiej, Ewie Czarneckiej, Marcinowi i Karolinie Kłobuszewskim, Tomaszowi i Gabrieli Kłobuszewskim, Jolancie i Krzysztofowi Kowalczykom, Elżbietcie Wiloch, Jadwidze i Henrykowi Borkowskim, Mariannie Jarosz, Jadwidze Nosarzewskiej, Jadwidze Wieczorek, Annie i Kazimierzowi Paszkowskim, Małgorzacie i Markowi Wiloch, Marcie Olszewskiej, Tomaszowi Stefaniak, Alicji Hamerskiej, Irenie i Henrykowi Żebrowskim, Halinie i Jerzemu Grądzkim, Marii Zębalskiej, Barbarze i Józefowi Wawrzyńczak, Andrzejowi i Urszuli Wiloch, Rodzinie Tomkiel, Krystynie Wydurskiej, Magdalenie i Tomaszowi Machnackim, Pani Graczyk, Agnieszce i Tomaszowi Kruszewskim, Zofii i Tadeuszowi Kruszewskim, Stanisławie i Kazimierzowi Niedzielskim, Ewie Święconek, Barbarze i Henrykowi Zielińskim, Marzenie i Jackowi Żmuda. Dziękuję mieszkańcom Moraw za ofiarę na renowacje drzwi w kaplicy w Konopkach. Bóg zapłać
  • Wszystkim solenizantom i jubilatom niech Matka Boża wyprosi obfite błogosławieństwo i łaski.