Ogłoszenia Parafialne

I n t e n c j e    m s z a l n e

Poniedziałek 14. 01. ‘19dzień powszedni

      Msza święta godz. 1130 + Henrykę Błażejczyk 4/8pp

Wtorek 15. 01. ‘19 – dzień powszedni

     Msza święta godz.  1100  + Pogrzeb +Jerzego Obrębskiego

Środa 16. 01. ‘19 dzień powszedni

      Msza święta godz. 700  +

Czwartek 17. 01. ’19 wsp. św. Antoniego Opata

     Msza święta godz. 1100 + Henrykę Błażejczyk 5/8pp

Piątek 18. 01. ’19 dzień powszedni

     Msza święta godz. 1330 Tadeusza Kurzynka 7/12pp

Sobota 19.  01. ’19 – wsp. św. Józefa Sebastiana Pelczara, Bpa

     Msza święta godz. 1700 + Józefa Tomczykowskiego

         +Jana Wójcika  12/16pp

NIEDZIELA  20. 01. ’19 – DRUGA  NIEDZIELA  ZWYKŁA

   Msza święta godz.  830  + Henryka i Genowefę Łukasiak

     Msza święta godz. 1030 (Konopki) + Czesława Ostrowskiego

      Msza święta godz. 1200  w int. Parafian

Ogłoszenia

Wprowadzenie relikwii św. Jana Pawła II

  • Obchodzone dzisiaj święto Chrztu Pańskiego przypomina nam o własnym chrzcie, poprzez który Pan Bóg ogłosił nas swoimi przybranymi dziećmi i umocnił darem Ducha Świętego. Kończąc okres Bożego Narodzenia, wyruszmy na drogi codziennego życia, dając świadectwo przyjęcia Syna Bożego do naszych serc.
  • We wtorek 22 stycznia rozpoczynają się XXXIV Światowe Dni Młodzieży w Panamie, odbywające się pod hasłem „Oto Ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego!”. W duchu łączności z młodzieżą całego świata módlmy się o gotowość przyjęcia słowa Bożego i podjęcia różnych darów powołania przez młode pokolenie uczniów Chrystusa.
  • Odpowiadając na pragnienie samego Chrystusa, który modlił się do Boga Ojca za swoich uczniów, „aby byli jedno”, w najbliższy piątek rozpoczynamy Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.
  • Trwają odwiedziny duszpasterskie rodzin naszej parafii. W tym tygodniu odwiedzę mieszkańców:

Poniedziałek 14 stycznia 2019 r. – ul. Ciechanowska, Południowa i Nadrzeczna ( od południowej do Słonecznej)                                                                           od godziny 1300;

Wtorek 15 stycznia 2019 r. – ul. Kwiatowa (od Mławskiej do Południowej) od godziny 1330;

Środa 16 stycznia 2019 r. – ul. Mazowiecka i 40–to lecia  od 1500;

Czwartek 17 stycznia 2019 r. – ul. Kolejowa, Mławska, Nadrzeczna od 1330;

Piątek 18 stycznia 2019 r. – ul. Zacisze, od godziny 1700;

Sobota 19 stycznia 2019 r. – ul. od Słonecznej, Mickiewicza i Konopnickiej od godziny 900;

Poniedziałek 21 stycznia 2019 r. – ul. Przemysłowa, Rynkowa i Boczna; od godziny 1300;

  • Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Do nabycia u ministrantów.
  • Dziękuję za ofiary złożone na obrazy: Jadwidze Ostrowskiej, Agnieszce i Jerzemu Szczepankowskim, Stefanowi i Teresię Bucholskim, Teresie Kaszubowskiej. wszystkim którzy podczas kolędy złożyli ofiary na obrazy i na prace w parafii. Bóg zapłać.
  • W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności Tadeusza Kraśniewskiego, Barbarę Krystkiewicz i Jerzego Szczepankowskiego. Wieczny odpoczynek…
  • Solenizantom i jubilatom nadchodzących dni życzymy pokoju serc oraz Bożej opieki na codziennych drogach życia.