Ogłoszenia Parafialne

I n t e n c j e    m s z a l n e

Poniedziałek 16. 07. ‘18wsp. Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel

      Msza święta godz. 1800 + Irenę Paczkowską – 3 r. śm.

Wtorek 17. 07. ‘18dzień powszedni

     Msza święta godz. 1800 + Leszka Wroniszewskiego 5/8 pp

Środa 18. 07. ‘18 dzień powszedni

   Msza święta godz. 1800 + Janinę Wydrzyńską 4/10 pp

Czwartek 19. 07. ’18 dzień powszedni

     Msza święta godz. 1800  + Czesława Białobrzeskiego 2/9 pp

Piątek 20. 07. ’18 dzień powszedni

     Msza święta godz. 1800 + Zofię i Jerzego Baluk

Sobota 21.  07. ’18 – dzień powszedni

     Msza święta godz. 1800 + mamę Florentynę Grabowską – 9 r. śm.; ojca Henryka oraz braci Jana, Stanisława i Józefa

NIEDZIELA  22. 07. ’18 – Szesnasta Niedziela Zwykła

   Msza święta godz.  830   Dziękczynna Magdaleny i Sławomira Drzewieckich z prośbą o dalsze Boże błog.                                         i potrzebne łaski z ok. 30 rocznicy sakramentu małżeństwa

     Msza święta godz. 1030 (Konopki) + Lucjana Ostrowskiego- 18 r. śm.

      Msza święta godz. 1200  w int. parafian

Ogłoszenia

  • Pan Jezus wysłał swoich uczniów na pierwszą misję. Wyposażył ich obficie w dary duchowe. Cały Kościół do dzisiaj jest wyposażony w te duchowe dary, szczególnie pod postacią sakramentów świętych. Możemy z nich owocnie korzystać tylko wtedy, gdy zaufamy Jezusowi.
  • Jutro wspominamy Najświętszą Maryję Pannę z góry Karmel. Z tej okazji zachęcamy wszystkich do świadomego noszenia przy sobie znaków przynależności do Chrystusa. Jednym z tych znaków jest szkaplerz lub medalik zawieszony na szyi albo noszony w kieszeni ubrania. Przypominam, że taki znak powinien być pobłogosławiony przez kapłana i noszony w godny sposób. Pamiętajmy o słowach Chrystusa: „kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, do tego Ja przyznam się przed Ojcem moim”.
  • W środę o godzinie 1715 wspólna modlitwa różańcowa w naszej świątyni, zapraszam do jak najliczniejszego udziału.
  • Dziękuję wczorajszym nowożeńcom za kwiaty do ołtarza.
  • W tym tygodniu mam nadzieję że uda się rozpocząć dalsze prace przy grodzeniu starego cmentarza, są już przywiezione w części elementy do tego ogrodzenia.
  • Uroczystość Odpustowa ku czci św. Krzysztofa w kaplicy w Konopkach w sobotę 28 lipca o godzinie 1200.
  • Niech Jezus obdarzy swoimi duchowymi darami solenizantów i jubilatów całego tygodnia.